Stel cookie voorkeur in

Nieuws

Nieuwsbrief februari 2018

In deze nieuwsbrief aandacht voor de werkwijze en resultaten van de Stadsfoto Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch, de monitor die de samenwerking binnen...

Lees meer

Stadsfoto 2019

Eind 2019 is voor de vijfde keer op rij de Stadsfoto Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch gemaakt. De Stadsfoto brengt de ontwikkeling van de kindcentra...

Lees meer

Compas verhuisd!

Compas is verhuisd. Sinds 27 november hebben wij ons onderkomen in gebouw De Dennen op Landgoed Coudewater (waar je ons voorheen ook vond, in gebouw...

Lees meer

Nieuwsbrief oktober 2017

In onze nieuwsbrief van oktober besteden we o.a. aandacht aan spel en spelbegeleiding, de wet IKK en de Stadsfoto Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch...

Lees meer

Speelgoedloze week KC De Haren

Kindcentrum De Haren nam het initiatief voor een speelgoedloze week, want: voor spelen is niet zoveel nodig. Ouders en kinderen reageerden positief...

Lees meer

Begeleiding van rollenspel loont

Begeleiders en leerkrachten van peuterspeelzaal tot en met groep 4 van Kindcentrum De Kruisboelijn vinden begeleiding van rollenspel zinvol bij de...

Lees meer

Nieuwe folder peuterarrangement

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe folder voor ouders over het peuterarrangement in de gemeente 's-Hertogenbosch. Compas ontwikkelde de folder samen...

Lees meer

Kwaliteit VVE verbeterd

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 grootste steden van ons land is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. De...

Lees meer

Nieuwsbrief januari 2017

In onze nieuwsbrief van januari 2017 staat ondersteuning voor ieder kind centraal, met aandacht voor De Vliegende Brigade, logopedie door Compas, een...

Lees meer

De Vliegende Brigade

Nieuw in 's-Hertogenbosch is (de pilot) De Vliegende Brigade. De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team dat via de kindbespreking...

Lees meer

Logopedie via Compas

Het Compas team is en wordt uitgebreid met logopedisten Ankie van Eerd (sinds 1 januari) en Anoek van Herpen (vanaf 7 februari). Zij zijn beschikbaar...

Lees meer

Origineel bedankje

Kindcentrum De Ontdekking verraste ons met een heel leuk filmpje, waarin ze Compas bedankt voor ondersteuning bij het inrichten van een uitdagende...

Lees meer

Ontwikkelagenda KC 0-13 's-Hertogenbosch

Op 23 november 2016 zetten kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en gemeente hun handtekening onder de Ontwikkelagenda Kindcentra 0-13...

Lees meer

Flyers kindbespreking

Afgelopen schooljaar is in 's-Hertogenbosch de kindbespreking 0-13 geïntroduceerd. Daarin overleggen de intern begeleider, de...

Lees meer

Concept toezichtkader vve en po 2017

Naar verwachting wijzigen per 1 juli 2017 de inrichting van het toezicht op vve en het inspectiekader voor de voorschoolse educatie en primair...

Lees meer