Stel cookie voorkeur in

Flyers kindbespreking

Afgelopen schooljaar is in 's-Hertogenbosch de kindbespreking 0-13 geïntroduceerd. Daarin overleggen de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de pedagogisch medewerker of leerkracht samen met de ouder(s) over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De kindbespreking is onderdeel van de nieuwe ondersteuningsstructuur 0-13.

Om ouders die voor het eerst te maken krijgen met de kindbespreking te informeren, is een flyer ontwikkeld door Juvans, Divers, GGD, Kanteel, Mee, SSPOH en Compas. De flyers zijn verspreid over alle locaties, om aan ouders mee te geven wanneer daar aanleiding toe is.

Voor kinderdagverblijven die niet verbonden zijn aan een kindcentrum, is er een flyer over de kindbespreking 0-4. Ook die is verspreid over de betreffende locaties in de gemeente.

Lees meer