Stel cookie voorkeur in

Kwaliteit VVE verbeterd

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 grootste steden van ons land is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. De verbeteringen zijn zowel te zien in het gemeentelijk beleid, als bij de educatie op de voor- en vroegscholen. De Inspectie van het Onderwijs meldt dit in de eindrapportage van de kwaliteitsmonitor 2015/2016 'Investeren loont!'. Naar de eindrapportage