Stel cookie voorkeur in

Logopedie via Compas

Het Compas team is en wordt uitgebreid met logopedisten Ankie van Eerd (sinds 1 januari) en Anoek van Herpen (vanaf 7 februari). Zij zijn beschikbaar voor  scholen en kinderdagverblijven in 's-Hertogenbosch, voor onderzoek van kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. Voorheen werd deze taak uitgevoerd door de GGD Hart voor Brabant. Beiden zullen veel aanwezig zijn op de locaties voor onderzoek en gesprekken met ouders en professionals. Ankie en Anoek voeren ook de screening en de logopedische begeleiding uit voor de schakelklassen. Ankie is bereikbaar via ankievaneerd@compasnul13.nl, Anoek zal bereikbaar zijn via anoekvanherpen@compasnul13.nl.