Visie

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burger van de toekomst – streven schoolbesturen, de bij de kindcentra betrokken kinderopvangorganisaties, gemeente en Compas gezamenlijk naar brede voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van 0 tot 13 jaar: het kindcentrum 0-13 ’s-Hertogenbosch. In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije ondersteuning zijn inherent aan deze voorziening. Onderwijs en kinderopvang trekken op gelijkwaardige basis samen op in de kindcentra. Kindcentra zijn ‘communities’ waar wordt samengewerkt met het jeugdnetwerk. Pedagogische professionals werken vanuit het belang van de kinderen samen, met kennis vanuit verschillende disciplines.

Het is belangrijk om te zorgen dat bevlogenheid en visie omgezet worden in de structuur, borging en uitbouw van professionaliteit binnen het kindcentrum 0-13 in alle lagen van de organisaties. Welke stappen kunnen gezet worden om voor kinderen echt het verschil te maken en te komen tot toekomstbestendige kindcentra?

Compas ondersteunt partners op locatie bij de vorming van het kindcentrum, onder meer met advies op maat, de Stadsfoto, trainingen en  workshops