Bossche Kwaliteitsstandaard voor peuterarrangementen

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil alle peuters in ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid bieden om zoveel als mogelijk op loopafstand een peutervoorziening te bezoeken die voldoet aan de kwaliteitsstandaard zoals opgenomen in de Subsidievoorwaarden Gemeente ’s-Hertogenbosch 2021.

De Bossche Kwaliteitsstandaard

In de kind gebonden subsidieregeling is de vergoeding voor de realisatie van de Bossche kwaliteitsstandaard opgenomen. De Bossche kwaliteitsstandaard bestaat uit 12 kwaliteitseisen.

De 12 kwaliteitseisen realiseren op jouw locatie... hoe dan?

Compas helpt en denkt als betrokken partner met je mee!

Gesprekscyclus op locatie

Middels een visitatiecyclus met de inzet van een kijkwijzer ondersteunt Compas op inhoud en proces de realisatie van de kwaliteitseisen van de Bossche kwaliteitsstandaard op locatie. Het is de bedoeling dat er tijdens de visitaties een dialoog tot stand komt, waarbij de locatie zelf inzicht ontwikkelt en  gaat sturen op de gewenste opbrengsten. De cyclus wordt herhaald totdat alle verbeterpunten zijn gerealiseerd. Compas genereert op basis van de kijkwijzers van alle locaties een stedelijk beeld/ overview.

 

Voorafgaand aan de cyclus vindt er per locatie een opstartgesprek met jou als locatiemanager plaats om je verder te informeren over de werkwijze en de inzet van de kijkwijzer, gevolgd door een kennismakingsmakingsgesprek met de vaste persoon/ uitvoerder van het ontwikkelproces op locatie.