Stel cookie voorkeur in

Kindcentra 0-13

In de gemeente 's-Hertogenbosch werken primair onderwijs en kinderopvangorganisaties samen aan de vorming van Kindcentra 0-13, voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Compas ondersteunt partners op locatie bij de vorming van het kindcentrum, onder meer met advies op maat, de Stadsfoto, trainingen en workshops. Samen met de Gemeente 's-Hertogenbosch, schoolbesturen en kinderopvang voeren we het stedelijk beleid voor de kindcentra 0-13 uit.

Stadsfoto Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch 2019

Compas brengt tweejaarlijks de ontwikkeling van de samenwerking in de Kindcentra 0-13 in 's-Hertogenbosch in beeld met de Stadsfoto Kindcentra 0-13. De Stadsfoto laat zien hoe ver de samenwerking op de locaties is gevorderd. Er wordt daarbij gekeken naar 12 domeinen die een rol spelen bij de vorming van een kindcentrum. 

Uit de Stadsfoto 2019 blijkt dat de samenwerking in de Kindcentra 0-13 in ’s-Hertogenbosch zich positief blijft ontwikkelen. De kindcentra in ’s-Hertogenbosch werken in 2019 gemiddeld samen op basis van fase 4. Dat betekent dat de partners in het kindcentrum samen verantwoordelijk zijn. Er is voortvarend gebouwd aan een vanzelfsprekende cultuur van samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Uit de interviews blijkt dat samenwerking op veel kindcentra de standaard is.

Ontwikkelagenda Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch 2016-2020

Op 23 november 2016 ondertekenden kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en gemeente de Ontwikkelagenda Kindcentra 0-13 's-Hertogenbosch. Hiermee zetten zij een volgende stap in de samenwerking, op weg naar kindcentra waar alle kinderen van 0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de ontwikkelagenda beschrijven zij hun gezamenlijke ambities voor 2016-2020. De Ontwikkelagenda KC 0-13 maakt deel uit van de Bossche Educatieve Agenda. Beide zijn hiernaast te downloaden.

Goed bezig!

Bekijk hier het magazine 'Goed bezig!' dat Compas maakte in samenwerking met de professionals in de kindcentra.

Goed bezig!

Meer informatie

hannahvossen@compasnul13.nl