Stel cookie voorkeur in

Ondersteuningsstructuur 0-13

Compas denkt mee over het verbeteren van de zorgstructuur voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ook ontwikkelen we in samenwerking met partners nieuwe structuren en werkwijzen voor het werkveld, zoals voor vroegsignalering (het SNEL stappenplan) en de kindbespreking 0-13.

Kindbespreking 0-13

In de kindbespreking 0-13 overleggen de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de pedagogisch medewerker of leerkracht samen met de ouder(s) over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Afhankelijk van de vraag sluiten in de toekomst ook een medewerker van Juvans of MEE aan, een opvoedondersteuner van Divers of een onderwijscontactpersoon van het Samenwerkingsverband De Meierij. Soms is ook het kind bij de kindbespreking aanwezig. De kindbespreking is onderdeel van de nieuwe ondersteuningsstructuur 0-13.

Kindbespreking 0-4

Binnen kinderdagverblijven die niet verbonden zijn aan een kindcentrum, is er de kindbespreking 0-4. Daarin doen de pedagogisch medewerker en de jeugdverpleegkundige van de GGD mee.

Voorlichting aan ouders

Om ouders te informeren die voor het eerst te maken krijgen met de kindbespreking, is een flyer ontwikkeld door Juvans, Divers, GGD, Kanteel Kinderopvang, Mee, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch en Compas. De flyers zijn verspreid over alle locaties, om aan ouders mee te geven wanneer daar aanleiding toe is. Beide flyers zijn ook hiernaast te downloaden. Wil je flyers bijbestellen? Mail dan naar info@compasnul13.nl.

De Vliegende Brigade

De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team dat via de kindbespreking ondersteuning biedt aan de professionals van kinderopvang en peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). De Vliegende Brigade kan worden ingeschakeld bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. De coördinatie van de Vliegende Brigade is vanaf 1 februari 2018 in handen van SWV De Meierij. Download hiernaast het infoblad voor professionals met de werkwijze en route voor inschakelen van De Vliegende Brigade.

Sociale kaart 0-7 jaar

De werkgroep 0-23 ’s-Hertogenbosch heeft een sociale kaart ontwikkeld met daarop alle instellingen voor zorg en ontwikkeling voor het jonge kind van 0 tot 7 jaar. De sociale kaart kan worden ingezet bij de kindbespreking.

Logopedie

Via Compas zijn voor alle scholen en kinderdagverblijven in 's-Hertogenbosch logopedisten inzetbaar voor onderzoek van kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar op locatie. De logopedisten verzorgen ook de screening van kinderen voor de schakelklassen en schakelbouw, en de ouderbijeenkomsten. Neem voor meer informatie contact op met Ankie van Eerd, ankievaneerd@compasnul13.nl of Els van de Wijdeven, elsvandewijdeven@compasnul13.nl.

Meer informatie

info@compasnul13.nl
www.cjg-s-hertogenbosch.nl (met inlog voor professionals)