Stel cookie voorkeur in

SNEL

In 's-Hertogenbosch werken pedagogisch medewerkers, logopedisten en zorgcoördinatoren samen in een sluitende keten rond de spraak-taalontwikkeling van peuters. Het SNEL stappenplan geeft overzichtelijk weer wie wat doet en wanneer. Om ouders over de SNEL en eventuele vervolgstappen te informeren kunnen professionals gebruikmaken van handzame flyers.

Over het stappenplan

  • De pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf of peuterarrangement neemt bij alle kinderen van 2,8 jaar de SNEL af (ga daarvoor naar https://www.kindentaal.nl/snel-test). Dit is een betrouwbare en snelle ‘check’ of de spraak- en taalontwikkeling van een kind goed verloopt. De SNEL bestaat uit een vragenlijst die online wordt ingevuld. De uitslag is direct zichtbaar.
  • Een negatieve uitslag wordt besproken met de ouders en, na hun toestemming, ook in het zorgteam 0-4. Vanaf nu krijgt de zorgcoördinator, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de regie. Om ouders te informeren over de SNEL en eventuele vervolgstappen zijn er twee flyers.
  • De zorgcoördinator geeft opdracht aan de logopedist van Compas voor een observatie met de Taalstandaard. De zorgcoördinator neemt de regie, bewaakt de voortgang en informeert de pedagogisch medewerker over de bevindingen. Alle betrokkenen koppelen de bevindingen en voortgang steeds terug aan de zorgcoördinator. 
  • De logopedist van Compas voert in bijzijn van de ouders een observatie uit op het kinderdagverblijf. Indien nodig kan de logopedist kind en ouders doorverwijzen naar het audiologisch centrum van Kentalis, voor verder onderzoek, of naar een logopediepraktijk.

Het SNEL stappenplan geeft helder weer wie wat doet. Professionals kunnen het stappenplan en de bijbehorende flyers voor ouders hiernaast downloaden. Papieren exemplaren nodig? Neem dan contact op via info@compasnul13.nl.

Meer informatie

info@compasnul13.nl