Stel cookie voorkeur in

Vve thuis

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de (voor)school, ouderbetrokkenheid thuis het meest effectief is. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen ouders helpen om thuis hun kind te stimuleren in hun ontwikkeling. Vve Thuis biedt ouders en kinderen vve-activiteiten voor de thuissituatie. Deze activiteiten sluiten aan bij vve-programma's zoals Piramide en Uk&Puk. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel op het kindcentrum als ook thuis aan de orde. Vve Thuis is een van de manieren om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Wat houdt Vve Thuis in?

VveThuis bestaat uit themaboekjes voor de ouders met elk acht activiteiten, zoals voorlezen, liedjes, puzzels, knutselen en bewegen. Er worden per jaar minimaal acht thema’s aangeboden. Bij ieder nieuw thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders informatie over het thema en leren ze hoe ze ermee kunnen werken. Al doende komen de ontwikkeling van het kind en de omgang tussen ouder en kind aan de orde. Vervolgens gaan de ouders thuis met hun kind spelen, praten en lezen.

Doel van Vve Thuis

Vve Thuis wil de onderwijskansen van peuters en kleuters vergroten door:

  • het bevorderen van hun taal- denkontwikkeling, met accent op het vergroten van de woordenschat;
  • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

Meer informatie

rietjevoorn@compasnul13.nl