Niet Stapelen Maar Vervangen

Het Niet Stapelen Maar Vervangen programma brengt vraag en aanbod samen. Het doel is om kansen voor elke leerling in ’s Hertogenbosch te creëren, zodat zij gebruik kunnen maken van een rijk en breed onderwijsaanbod. Dit wordt gedaan door het lesaanbod te ontwikkelen, verrijken en verbeteren. De domeinen waarop dit gebeurt is:

  • Sport
  • Gezondheid
  • Cultuur en lezen
  • Nieuwe technologie
  • Duurzaamheid en natuur- milieueducatie
Kansen voor kinderen

Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat allemaal al moet. Niet stapelen, maar vervangen helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het curriculum van het kindcentrum te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen. En door een goede samenwerking van gemeente, schoolbesturen en lokale educatieve partners als bibliotheek, GGD, sport en bureaus voor technologie en natuur. Zo creëren we samen kansen voor kinderen!

Het gemeenschappelijk aanbod van al deze partners is te vinden op de website van Niet Stapelen Maar Vervangen. 

Ga naar de website