Samenwerken met ouders

Ouderbetrokkenheid

Compas helpt professionals in de kindcentra om ouderbetrokkenheid vanuit hun eigen visie en beleid samen met ouders te realiseren. Bijvoorbeeld met een Voorbeeld ouderbeleid en een Evaluatiekaart ouderbeleid. Wil je eens verder praten of heb je advies nodig? Neem vrijblijvend contact op, we denken graag met je mee.

Voorbeeld Ouderbeleidsplan

Een kindcentrum heeft de taak een ouderbeleid op te stellen. Daarin beschrijf je wat ertoe doet voor jullie ouders en wat dit vraagt van jullie als professionals. Wat organiseer je en hoe doe je dat? Compas ontwikkelde een voorbeeld (vve) ouderbeleid (0-6 jaar/2-6 jaar). Het is bedoeld om te inspireren en een concrete handreiking te bieden voor een locatiespecifiek (vve) ouderbeleid. Kinderopvang, peuterarrangement en basisschool vullen het beleid zelf verder in op basis van hun gezamenlijke visie. Het voorbeeld ouderbeleid is hiernaast te downloaden (vve-locaties in ‘s-Hertogenbosch kunnen bij Compas een Word-versie opvragen).

Evaluatiekaart vve ouderbeleid

Met de Evaluatiekaart (vve) ouderbeleid kun je nagaan of jullie ouderbeleid voldoet aan de criteria uit de wet OKE, de kwaliteitscriteria van de Inspectie van het Onderwijs en de criteria van de GGD.

Starten met een kindcentrumraad

In een kindcentrumraad zijn professionals en ouders van alle kinderen binnen het kindcentrum (voorschool en school) vertegenwoordigd. Compas kan ondersteunen bij de vorming van een kc-raad met het traject 'Starten met een kindcentrumraad'.

Samenwerken met ouders

Alle vvelocaties werken of met het programma Vve Thuis dat ouders en kinderen vve-activiteiten voor de thuissituatie biedt of werken aan het stimuleren van de taalontwikkeling thuis door activiteiten te bieden die passend zijn bij de ouderpopulatie.er wordt daar waar mogelijk samengewerkt met andere instellingen die ouders ondersteunen bij het stimuleren van de taalontwikkeling van het kind of het Nederlands van de ouders zelf.

Meer informatie

rietjevoorn@compasnul13.nl