Schakelklas - schakelbouw

De schakelklas is er voor kinderen van 4,5 tot 5,5 jaar (groep 2 van de basisschool). Het doel van de schakelklas is om in één schooljaar intensief te werken aan de taalontwikkeling, waardoor kinderen met een taalachterstand een inhaalslag maken. De schakelklas moet ertoe bijdragen dat de kinderen die starten in groep 3 van de basisschool minimaal of geen last ondervinden van de oorspronkelijke taalachterstand. De schakelklas kan een vaste groep met alleen schakelklas leerlingen zijn, of de schakelklas leerlingen zijn verdeeld over de groepen 2 en krijgen extra taalondersteuning door de schakelleerkracht. We spreken dan van schakelbouw. Kindcentra hebben de mogelijkheid om een beperkt aantal uur van de schakelklas in de vorm van een verlengde schakelklas in groep 3 in te zetten. Het gekozen organisatiemodel wordt afgestemd met Compas.

Schakelbouw

Schakelklassen geven in heel Nederland een gerichte en effectieve impuls aan de ontwikkeling van kinderen. In ’s-Hertogenbosch is naast de schakelklassen ook een duurzame variant ontwikkeld; de schakelbouw. De schakelbouw biedt kinderen (in de leeftijd 4,5 tot 5,5 jaar) extra taalondersteuning binnen de eigen groep. Daarnaast wordt ook in de totale organisatie geïnvesteerd, zodat het kind zich in een taalrijke omgeving blijvend ontwikkelt. De school wordt in dit traject doelmatig en op maat begeleid door Compas of een met Compas samenwerkende externe partij.

Coördinatie en advies

De coördinatie en projectleiding van de schakelklas en -bouw zijn in handen van Compas. De schakelbouw wordt uitgevoerd door 16 scholen in ’s-Hertogenbosch die vallen onder de schoolbesturen Signum OnderwijsATO ScholenkringStichting De Leijestroom, en SIMON scholen. Er is een nauwe samenwerking met de kinderopvangorganisaties Kanteel KinderopvangOns Kindbureau en Het Sprookjesbos. Schakelleerkrachten kunnen deelnemen aan een scholingstraject dat door Compas wordt georganiseerd. Externe adviesbureaus voeren de maatwerktrajecten uit in afstemming met de scholen en Compas.

Logopedische ondersteuning

Compas draagt binnen de schakelbouw en schakelklassen zorg voor de logopedische screening van de leerlingen. Dat betekent dat voorafgaand aan het schooljaar wordt gekeken of kinderen met een mindere taalvaardigheid baat kunnen hebben bij extra ondersteuning via de schakelklas. Aan het einde van het schooljaar wordt de vooruitgang van de schakelleerlingen gemeten. Tussentijds houden de logopedisten een vinger aan de pols. Zij verzorgen jaarlijks ook vier tot vijf ouderbijeenkomsten rondom taalstimulering.

Wat leveren de schakelklas en schakelbouw op?

In 2019 heeft een praktijkevaluatie naar de opbrengsten van de schakelklas en de schakelbouw plaatsgevonden. Naast praktijkvoorbeelden, successen en knelpunten die met de deelnemende scholen en leerkrachten schakelklas worden gedeeld en opgepakt, zijn wij met de scholen enorm trots op de resultaten op leerlingniveau:

 • De leerlingen maken een aantoonbare inhaalslag in hun ontwikkeling op het gebied van taalbegrip, auditief geheugen voor zinnen en de passieve woordenschat.
 • Leerkrachten en ouders zien op sociaal-emotioneel gebied ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij worden herhaaldelijk genoemd:
  • Vergroting van het zelfvertrouwen
  • Toename van spreekdurf
  • Meer praten
  • Vaker vragen durven stellen in de klas
  • Meer kunnen spelen
  • Meer kunnen praten met leeftijdsgenoten