Zomerclub Plus

Tijdens de zomer spelenderwijs leren en ontwikkelen voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar

Zomerclub Plus: Samenwerking tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Bossche partners

In de zomervakantie is er in ‘s-Hertogenbosch een extra aanbod voor zo’n 200 kinderen van 2,5 tot 13 jaar. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in nauwe samenwerking met o.a. het onderwijs en de kinderopvang het project Zomerclub Plus geïnitieerd. Er wordt een leerzaam en leuk programma neergezet om kinderen extra ondersteuning te bieden en kansengelijkheid te bevorderen. En bovenal, zodat kinderen een fijne zomertijd tegemoet gaan.

Waarom een Zomerclub Plus?

De zomervakantie is voor sommige kinderen best lang. Zes weken zonder vriendjes, zonder begeleiding van een juf of meester en in sommige gevallen niet in de meest optimale thuissituatie. Daarbij hebben veel kinderen door de coronacrisis een lastige periode gehad. Door de lockdown ontstond een vergroot risico op leer- of ontwikkelachterstand. In de zomer van 2020 is de Zomerclub Plus opgestart. Tijdens en na deze weken was de leerachterstand verminderd, waren kinderen gegroeid (sociaal en cognitief) en werden nieuwe talenten ontdekt. Daarom organiseert de gemeente ‘s-Hertogenbosch, samen met haar partners, dit jaar weer de Zomerclub Plus.

Een breed activiteitenaanbod

De samenwerkingspartners Signum, ATO, Kanteel Kinderopvang, Het Sprookjesbos en Compas hebbeneen breed activiteitenaanbod ontwikkeld. Het aanbod is gericht op het vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen en op cognitieve vaardigheden, zoals taal en rekenen. Ook stimuleert het aanbod de kunstzinnige vorming van het kind door creatieve activiteiten, die workshophouders aanbieden.

Hoe gaat dit precies?

De Zomerclub Plus vindt plaats op BBS locaties. Tijdens de eerste vier weken van de zomervakantie kunnen kinderen hier drie keer per week terecht. Per locatie zijn er drie leeftijdsgroepen; 2,5-4 jarigen, 4-8 jarigen en 8-13 jarigen. Op deze manier kunnen uitdagende activiteiten georganiseerd worden die passen bij de leeftijd. De nieuwe en bijzondere ervaringen dragen ertoe bij dat kinderen breder worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

De workshops voor talentontwikkeling worden verzorgd door Huis73, de Bossche vakschool, ‘S-PORT, IVN natuureducatie, Marc van Creij - Muziektheater, dansschool Cypher HQ en Buro Alsof.

Samen voor alle kinderen

De kinderen worden begeleid door leraren van school en pedagogisch professionals van de kinderopvang. Deze begeleiding wordt aangevuld met een groepsassistent, onderwijsassistent, een zorgexpert enzovoort. Desirée de Rouw, Regiomanager Kanteel Kinderopvang: “We zijn trots dat we de handen ineengeslagen hebben om in Den Bosch deze kinderen een passend aanbod te geven. Een aanbod dat beter aansluit op hun behoefte, waardoor peuters een optimale kans krijgen in de doorstroom naar het basisonderwijs. Als je dan ziet hoe kinderen rust, geborgenheid en veiligheid vinden op deze groepen en een fijne tijd hebben, weet je meteen waarvoor we het doen. Onze pedagogisch professionals ervaren dat we door deze samenwerking echt iets extra’s kunnen bieden aan deze kinderen.”

Gelijke kansen

De Zomerclub Plus is onderdeel van het programma Gelijke Kansen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Wij hebben in ‘s-Hertogenbosch namelijk ontzettend veel talenten. Helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken van hun talenten. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontwikkelen. Daar waar zo’n omgeving niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis. Samen zorgen we voor gelijke kansen voor al onze kinderen.