Zorg

Compas denkt mee over het verbeteren van de zorgstructuur voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ook ontwikkelen we in samenwerking met partners nieuwe structuren en werkwijzen voor het werkveld, zoals voor vroegsignalering (het SNEL stappenplan) en de kindbespreking 0-13.