Snel

 

In de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gewerkt met de SNELtest voor taal.

Deze vragenlijst wordt op 2;8 jaar afgenomen bij alle kinderen op de voorschoolse voorzieningen.

 

De SNELtest voor taal wordt binnenkort vervangen door de ELS (Early Language Scale).

Wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog niet bekend. 

De bijbehorende stappenplannen worden ook vernieuwd.

Zodra hier meer informatie over is, wordt dit via mail en deze website gecommuniceerd.

 

Totdat de nieuwe werkwijze er is, kan de SNELtest afgenomen worden via:

https://www.kindentaal.nl/snel-test

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met logopediste Ankie van Eerd. ankievaneerd@compasnul13.nl