Kansen voor kinderen

De programmalijn Kansen voor kinderen omvat:
 

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) & onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Niet stapelen maar vervangen (NSMV)

 

Vve & OAB krijgen vorm met projecten, producten en diensten die op verschillende manieren bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen. Daarbij werkt Compas samen met de professionals in het werkveld aan continue kwaliteitsverbetering. NSMV ontwikkelt en faciliteert rijke leeromgevingen voor kinderen.

Compas denkt ook mee over het verbeteren van de zorgstructuur voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ook ontwikkelen we in samenwerking met partners nieuwe structuren en werkwijzen voor het werkveld, zoals voor vroegsignalering (het SNEL stappenplan) en de kindbespreking 0-13.