Doorgaande lijn

In de gemeente 's-Hertogenbosch werken primair onderwijs en kinderopvangorganisaties samen aan de vorming van Kindcentra 0-13, voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Compas ondersteunt partners op locatie bij de vorming van het kindcentrum, onder meer met advies op maat, de Stadsfoto, trainingen en workshops. Samen met de Gemeente 's-Hertogenbosch, schoolbesturen en kinderopvang voeren we het stedelijk beleid voor de kindcentra 0-13 uit. 

Visie op doorgaande lijn

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burger van de toekomst – streven schoolbesturen, de bij de kindcentra betrokken kinderopvangorganisaties, gemeente en Compas gezamenlijk naar brede voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van 0 tot 13 jaar: het kindcentrum 0-13. In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije ondersteuning zijn inherent aan deze voorziening. Onderwijs en kinderopvang trekken op gelijkwaardige basis samen op in de kindcentra. Het zijn ‘communities’ waar wordt samengewerkt met het jeugdnetwerk. 

Compas helpt om te zorgen dat bevlogenheid en visie omgezet worden in de structuur, borging en uitbouw van professionaliteit binnen het kindcentrum 0-13 in alle lagen van de organisaties. Welke stappen kunnen gezet worden om voor kinderen echt het verschil te maken en te komen tot toekomstbestendige kindcentra?

 

‘Een kindcentrum in ’s-Hertogenbosch wilde de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs verder versterken. Samen zijn we gaan onderzoeken waarom dit zo belangrijk was en hoe ze het konden realiseren. Dat zette veel in beweging.’ 
Simone Heise, adviseur