Doorgaande lijn

In de gemeente 's-Hertogenbosch werken primair onderwijs en kinderopvangorganisaties samen aan de vorming van Kindcentra 0-13, voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 13 jaar. Compas ondersteunt partners op locatie bij de vorming van het kindcentrum, onder meer met advies op maat, de Stadsfoto, trainingen en  workshops. Samen met de Gemeente 's-Hertogenbosch, schoolbesturen en kinderopvang voeren we het stedelijk beleid voor de kindcentra 0-13 uit.