Welkom bij Compasnul13! Samen met professionals en organisaties in kinderopvang en primair onderwijs werken wij aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Of je nu pedagogisch medewerker bent, leerkracht, ib’er, manager kinderopvang of directeur van een basisschool, organisatie voor kinderopvang of kindcentrum, je kunt bij ons terecht voor advies, training en begeleiding op maat. Wij geloven in de kracht van samenwerking, verbinding en innovatie.


Onze programmalijnen
 

Nieuws


Nieuwe directeur!

Wij zijn bijzonder verheugd u te kunnen mededelen dat Compasnul13 per 1 februari 2024 een nieuwe directeur heeft. Angela Snoeren gaat de functie invullen. Ze volgt daarmee de interim directeur op.

Angela is nu directeur van basisschool Het Molenven in Vught (stichting Talentis). Naast haar ervaring in het primair onderwijs heeft ze gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij Kentalis en Kanteel kinderopvang.

Het team van Compasnul13 is ervan overtuigd dat we samen met Angela Snoeren een betrokken, gedreven, deskundig en ervaren directeur hebben gevonden die samen met ons onze dienstverlening verder gaat ontwikkelen.


Vacature alert

Word jij onze nieuwe collega?
Klik op de onderstaande link om direct de volledige vacature te bekijken. 

Vacature Programmamanager Doorgaande lijn en projectleider
Jaarverslag Compasnul13 2022

Ons jaarverslag staat nu online en kun je bekijken door op de onderstaande link te klikken. 

Jaarverslag 2022 Compasnul13
Even voorstellen
 

Mijn naam is Jorcho van Vlijmen en vanaf 1 oktober ben ik de Programmamanager Wijkgericht Werken. Mijn opdracht omvat het verder vervolg geven aan het eindadvies ‘EINDADVIES WIJKGERICHT WERKEN JUNI 2023’ (eindadvies Wijkgericht Werken).Een sluitende, werkende en werkbare structuur moet de professionele keten en het idem netwerk faciliteren om binnen de wijken, kind nabij, integraal ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van kinderen. Van reactief, actief, naar proactief/ preventief.

Ik doe dat vanuit Wise up Consultancy Cuijk, waar ik werk als senior consultant en me bezighoud met diverse projecten in de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Daarnaast heb ik ruime ervaring in onderwijs en onderzoek. Ik ben iemand die denken en doen graag combineert: ik ben analytisch sterk en wil daarnaast met mensen aan de slag en dingen voor elkaar krijgen. Ik ben op mijn best als ik
werk met betrokken mensen vanuit de wens de wereld een beetje mooier te maken voor elkaar.

Ik woon in Nijmegen, samen met mijn vrouw en mijn zoontjes van 10 en 12. Ik houd van eten, muziek, sport en geschiedenis.

Graag maak ik binnenkort nader kennis, ik kijk uit naar onze samenwerking.

Jorcho


Bossche Educatieve Agenda 2023-2035

Op 28 juni heeft Compasnul13 samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere betrokken organisaties in de gemeente de Bossche Educatieve Agenda 2023-2035 bekrachtigd. Dit gebeurde in het hart van de stad op het dak van de Sint Jan. De Bossche Educatieve Agenda (BEA) is er voor alle kinderen en jongeren die wonen en/of naar school gaan in onze gemeente. De BEA gaat over hoe we er gezamenlijk - de school, de wijk en thuis - voor kunnen zorgen dat ieder kind en iedere jongere zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste en (veer)krachtige burger. 

Alles wat wij met elkaar afspreken in de BEA doen we voor de kinderen en jongeren. Voor en met hun gezinnen, in de wijken en dorpen waar zij opgroeien. Daarbij hebben we elkaar nodig. Van kinderopvang tot middelbare school, van gemeente tot jongerenwerk en van bibliotheek tot buurtinitiatief. Gezamenlijk benutten en versterken we het potentieel van de organisaties en verbanden – zoals de Gelijke Kansen Community – die er al zijn.
 

De Bossche Educatieve Agenda 2023-2035


Coachend leidinggeven

De data van de training Coachend leidinggeven zijn bekend. De training omvat drie dagdelen:

18 januari 2024 van 10.00 tot 16.00
1 februari 2024 van 10.00 tot 16.00
29 februari 2024 van 10.00 tot 16.00

Meer info


Flyer Vliegende brigade

De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team dat via de kindbespreking ondersteuning biedt aan de professionals van kinderopvang en peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). De Vliegende Brigade kan worden ingeschakeld bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. Welke stappen moet je nemen om de Vliegende Brigade aan te vragen en waarvoor kan deze worden ingezet? Je vindt het antwoord nu in een handige flyer voor professionals.

Flyer De Vliegende Brigade


Wikiwijs

Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat allemaal al moet. Niet stapelen, maar vervangen helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het curriculum van het kindcentrum te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen. En door een goede samenwerking van gemeente, schoolbesturen en lokale educatieve partners als bibliotheek, GGD, sport en bureaus voor technologie en natuur. Het Niet Stapelen Maar Vervangen programma brengt vraag en aanbod samen. Het doel is om kansen voor elke leerling in ’s Hertogenbosch te creëren, zodat zij gebruik kunnen maken van een rijk en breed onderwijsaanbod. 

Naar de website van NSMV