Welkom bij Compasnul13! Samen met professionals en organisaties in kinderopvang en primair onderwijs werken wij aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Of je nu pedagogisch medewerker bent, leerkracht, ib’er, manager kinderopvang of directeur van een basisschool, organisatie voor kinderopvang of kindcentrum, je kunt bij ons terecht voor advies, training en begeleiding op maat. Wij geloven in de kracht van samenwerking, verbinding en innovatie.


Onze programmalijnen
 

Nieuws


 

Bossche Educatieve Agenda 2023-2035

Op 28 juni heeft Compasnul13 samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere betrokken organisaties in de gemeente de Bossche Educatieve Agenda 2023-2035 bekrachtigd. Dit gebeurde in het hart van de stad op het dak van de Sint Jan. De Bossche Educatieve Agenda (BEA) is er voor alle kinderen en jongeren die wonen en/of naar school gaan in onze gemeente. De BEA gaat over hoe we er gezamenlijk - de school, de wijk en thuis - voor kunnen zorgen dat ieder kind en iedere jongere zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste en (veer)krachtige burger. 

Alles wat wij met elkaar afspreken in de BEA doen we voor de kinderen en jongeren. Voor en met hun gezinnen, in de wijken en dorpen waar zij opgroeien. Daarbij hebben we elkaar nodig. Van kinderopvang tot middelbare school, van gemeente tot jongerenwerk en van bibliotheek tot buurtinitiatief. Gezamenlijk benutten en versterken we het potentieel van de organisaties en verbanden – zoals de Gelijke Kansen Community – die er al zijn.
 

De Bossche Educatieve Agenda 2023-2035


Coachend leidinggeven

De data van de training Coachend leidinggeven zijn bekend. De training omvat drie dagdelen:

18 januari 2024 van 10.00 tot 16.00
1 februari 2024 van 10.00 tot 16.00
29 februari 2024 van 10.00 tot 16.00

Meer info


Flyer Vliegende brigade

De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team dat via de kindbespreking ondersteuning biedt aan de professionals van kinderopvang en peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). De Vliegende Brigade kan worden ingeschakeld bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. Welke stappen moet je nemen om de Vliegende Brigade aan te vragen en waarvoor kan deze worden ingezet? Je vindt het antwoord nu in een handige flyer voor professionals.

Flyer De Vliegende Brigade


Wikiwijs

Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat allemaal al moet. Niet stapelen, maar vervangen helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het curriculum van het kindcentrum te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen. En door een goede samenwerking van gemeente, schoolbesturen en lokale educatieve partners als bibliotheek, GGD, sport en bureaus voor technologie en natuur. Het Niet Stapelen Maar Vervangen programma brengt vraag en aanbod samen. Het doel is om kansen voor elke leerling in ’s Hertogenbosch te creëren, zodat zij gebruik kunnen maken van een rijk en breed onderwijsaanbod. 

Naar de website van NSMV