Wat doen wij

Compasnul13 is een expertisecentrum en uitvoeringsorganisatie van en voor de kinderopvang, het primair onderwijs en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Samen met onze partners en de professionals in het werkveld voeren wij het beleid uit dat is gebaseerd op de Bossche Educatieve Agenda (BEA). Een ambitieuze agenda, want ieder kind en iedere jongere in ’s-Hertogenbosch verdient het om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste en (veer)krachtige burger. 

Training, advies en begeleiding

Compas ondersteunt professionals in kinderopvang en onderwijs met trainingen, advies en proces- en projectbegeleiding, om de kwaliteit van opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 15 jaar continu te verbeteren. We werken nauw samen met de gemeente en met organisaties voor educatie en zorg voor jeugd, elke partner vanuit de eigen expertise en verantwoordelijkheid. 

Critical friend

Compas is deskundig en betrokken, een ‘critical friend’ voor organisaties en professionals, en een verbindende schakel in de educatieve infrastructuur. We monitoren ontwikkelingen en adviseren hoe daarmee om te gaan. Vanuit de inhoud brengen we praktijk en beleid dichterbij elkaar. Dat doen we door naar professionals binnen organisaties te luisteren, met hen mee te denken en hen te inspireren. 

Programmalijnen

De opdrachten die Compasnul13 uitvoert, vloeien voort uit de Bossche Educatieve Agenda (BEA), behoeften en opdrachten van kinderopvang en primair onderwijs en drie programmalijnen:

Kansen voor kinderen > onderwijsachterstanden, voor-en vroegschoolse educatie (vve), Niet Stapelen Maar Vervangen

Doorgaande lijn > ontwikkeling kindcentra 0-13; samenwerking opvang, onderwijs en partners in de wijk

Wijkgericht werken > ondersteuningsstructuur 0-13


En verder...

Soms, als de actualiteit en omgeving daarom vragen, kleuren we ook buiten de programmalijnen. Zo draagt Compas zorg voor plaatsing van nieuwkomers op de scholen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. En dragen we ons steentje bij aan het reilen en zeilen van het Bossche kinderparlement

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.