Stadsfoto Kindcentra 0-13

In ’s-Hertogenbosch staat het concept ‘Kindcentrum 0-13’ hoog op de agenda van kinderopvang, primair onderwijs en gemeente. Aan de basis ligt een intentieverklaring die door alle schoolbesturen en acht organisaties voor kinderopvang in 2010 is ondertekend. De gezamenlijke ambitie is: talenten van kinderen ontwikkelen vanuit één pedagogische en educatieve doorgaande lijn. 

Kinderopvang, schoolbesturen en gemeente wilden vanaf de start de ontwikkeling van de kindcentra volgen. Daartoe is in 2011 de Stadsfoto ontworpen: een monitor die de samenwerking binnen de kindcentra in beeld brengt. De analyse vindt plaats op twaalf domeinen waarbij vijf fasen van ontwikkeling worden onderscheiden. Op basis van de conclusies kan beleid herijkt worden. 

Ontwikkelagenda kindcentra 0-13 2023-2026

In 2022 heeft Compasnul13 in opdracht van SSPOH samen met de partners uit het werkveld een start gemaakt met het evalueren en herijken van de stedelijke ambitie, met als doel een herziene ontwikkelagenda kindcentra 0-13 voor 2023-2026. De kindcentrummonitor wordt afgestemd op de stedelijke ambitie. Ook zijn de twaalf inhoudsdomeinen genuanceerd op basis van landelijke tendensen/ ontwikkelingen en de gegenereerde input vanuit het werkveld. Streven is om in het najaar van 2023 de vernieuwde kindcentrummonitor af te nemen op locatie. De coördinerend adviseur kijkt dan samen met directeur en locatiemanager terug op de ontwikkeling die de locatie heeft doorgemaakt, zoomt in op nieuwe lokale ontwikkelingen en bespreekt mogelijkheden voor doorontwikkeling met eventuele begeleiding.