Nieuwkomers

Coördinatie Nieuwkomers en Oekraïense vluchtelingen

Nieuwkomers

De scholen voor primair onderwijs in ’s-Hertogenbosch kennen al een lange traditie als het gaat om nieuwkomersgroepen. De afgelopen jaren is het aantal uitgebreid naar 6.

De locaties van deze groepen zijn: Kindcentrum Kameleon De Graaf (2 groepen), Kindcentrum De Pionier, Kindcentrum De Ontdekking, Kindcentrum Kwartiermaker, Kindcentrum Duizendpoot.

Nieuwkomers zijn kinderen van 6 t/m 12 jaar die nieuw in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of nog onvoldoende beheersen. Zij krijgen in een nieuwkomersgroep ongeveer een schooljaar lang een zeer intensief taalaanbod om daarna door te kunnen stromen naar een reguliere groep op een basisschool. De professionals van de nieuwkomersgroepen hebben veel expertise op het gebied van NT2 onderwijs.

De coördinatie voor plaatsing van kinderen in de groepen wordt uitgevoerd door Angelie Ackermans, Compasnul13. De professionals in de groepen worden ondersteund door taalspecialisten van SWV de Meierij.

Oekraïense vluchtelingen

Door de oorlog in hun vaderland zijn ook veel  Oekraïense gezinnen in ’s-Hertogenbosch komen wonen. Veelal in de opvanglocaties maar ook in gastgezinnen. De kinderen moesten snel een plekje op een basisschool krijgen en met vereende krachten lukt ons dat. De kinderen zijn op verschillende scholen in reguliere groepen geplaatst. Er komen nog regelmatig nieuwe gezinnen in ’s-Hertogenbosch wonen en we zoeken dan  voor de kinderen een plekje op een school. We streven ernaar om de kinderen te plaatsen op een school dichtbij de opvanglocatie of het gastgezin en tegelijkertijd streven we er ook naar om rekening te houden met de draagkracht van scholen en de diversiteit op alle scholen te bevorderen.