Niet Stapelen Maar Vervangen

Niet Stapelen Maar Vervangen brengt vraag en aanbod samen. Het doel is om kansen voor elke leerling in ’s-Hertogenbosch te creëren, zodat zij gebruik kunnen maken van een rijk en breed onderwijsaanbod. Dit wordt gedaan door het lesaanbod te ontwikkelen, verrijken en verbeteren op het gebied van:

  • Sport
  • Gezondheid
  • Cultuur en lezen
  • Nieuwe technologie
  • Duurzaamheid en natuur- milieueducatie

Het programma ondersteunt verschillen in leerstijlen, biedt een rijke leeromgeving rond thema’s als burgerschap, duurzaamheid, techniek, sport, lezen, cultuur en gezondheid, en draagt bij aan talentontwikkeling van de kinderen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is een laagdrempelig instrument dat inspireert, stimuleert en faciliteert. Vele stakeholders worden via NSMV actief betrokken bij de ontwikkeling van de Bossche jeugd. 

Kansen voor kinderen

Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk is hoog en deze activiteiten stapelen boven op het werk dat allemaal al moet. Het programma Niet stapelen, maar vervangen (NSMV) helpt om deze prachtige en leerzame activiteiten toch in het curriculum van het kindcentrum te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door te vervangen. En door een goede samenwerking van gemeente, schoolbesturen en lokale educatieve partners als bibliotheek, GGD, sport en bureaus voor technologie en natuur. Zo creëren we samen kansen voor kinderen!

Het gemeenschappelijk aanbod van alle partners, dat zich voortdurend ontwikkelt, is te vinden op de website van Niet Stapelen Maar Vervangen. 

Naar de website van NSMV