Onze visie

Wij geloven erin dat onderwijs en opvoeding essentieel zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en de plaats die ze later vinden in onze samenleving. Daarom ondersteunen we professionals in kinderopvang en primair onderwijs bij hun belangrijke taak. Zíj maken het verschil. En wij maken graag het verschil voor hen.

Voor wie werken wij?

Compas werkt voor en met professionals in kinderopvang, peuterarrangementen en primair onderwijs: beroepskrachten die werken (aan een doorgaande lijn) voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Zoals pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, directies, managers, bestuurders, beleidsmakers, jeugd- en sociaal verpleegkundigen en welzijnswerkers. Veel van onze inzet wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch omdat we bijdragen aan de lokale educatieve agenda en ‘kansen voor kinderen’. 

Onze werkwijze

Iedere professional en iedere organisatie volgt zijn eigen weg. We luisteren dan ook altijd eerst naar wat er speelt en waar behoefte aan is. Vandaaruit bekijken we samen hoe we kunnen ondersteunen, welke begeleiding past en waar advies welkom is. We benutten daarbij ook ons netwerk in 's-Hertogenbosch en regio De Meierij. Voor al onze projecten en diensten geldt: het eigenaarschap blijft bij de professional.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Bel of mail ons vrijblijvend!