VVE | OAB

Het landelijk en gemeentelijk beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) is erop gericht zoveel mogelijk jonge kinderen met een (risico op) achterstand te bereiken. Compasnul13 helpt bij de verankering van het vve-beleid binnen organisaties. Dat doen we door middel van advies, begeleiding op maat en professionalisering.

Vve-locatieplan

In een locatieplan beschrijft een kindcentrum 0-13 hoe het in een schooljaar uitvoering geeft aan de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar en welke stappen het in een schooljaar in zijn ontwikkeling wil zetten. Alle vve-activiteiten worden gezamenlijk door onderwijs en kinderopvang vastgelegd in het locatieplan. In het vaststellen van de speerpunten en tijdens de realisatie ervan worden locaties cyclisch ondersteund door Compas.

Opleidingsplan vve

In een vve-opleidingsplan geeft een kindcentrum aan hoe het de opgedane specifieke kennis en vaardigheden in de vve in een schooljaar onderhoudt. Het is van belang dat vve actueel blijft en dat medewerkers met regelmaat bij- of nageschoold worden. Het kindcentrum en de medewerkers mogen zich blijven ontwikkelen en groeien. Het opleidingsplan is onderdeel van het totale vve-beleid van het kindcentrum. Compasnul13 ontwierp een format voor het vve-opleidingsplan. Locaties in 's-Hertogenbosch kunnen er vrij gebruik van maken en het naar eigen inzicht invullen, aanvullen en aanpassen.

Inspiratiekaart 'Borgen van afspraken en werkwijzen in vve’

De Inspiratiekaart 'Borgen van afspraken en werkwijzen in vve' helpt partners in het kindcentrum op weg om:

  • afgesproken werkwijzen vast te leggen,
  • het resultaat van een (verbeter)traject blijvend te verankeren in de organisatie,
  • elkaar en nieuwe collega’s inzicht te geven in de manier van werken, en
  • eigen kwaliteit te laten zien, bijvoorbeeld in het kader van de vve-inspectie.
Vve-coördinatie en beleidsontwikkeling

Elke locatie heeft een vve-coördinator voor- en vroegschools aangesteld. Deze coördinator is de aanjager van nieuwe ontwikkelingen en borgt de kwaliteit op locatie samen met het managementteam van het kindcentrum. De vve-coördinatoren zijn de gesprekspartners van Compasnul13 als het gaat om kwaliteitszorg. Deze taak zal zich verder ontwikkelen naar vve beleidsmedewerker volgens de nieuwe wettelijke richtlijnen.