Kindbespreking

 

Kindbespreking 0-13

In de kindbespreking 0-13 overleggen de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de pedagogisch medewerker of leerkracht samen met de ouder(s) over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Afhankelijk van de vraag sluit een opvoedondersteuner of schoolmaatschappelijk werker van Farent, een medewerker van Mee of een onderwijscontactpersoon van het Samenwerkingsverband De Meierij aan. Soms is ook het kind bij de kindbespreking aanwezig. De kindbespreking is onderdeel van de ondersteuningsstructuur 0-13.

Kindbespreking 0-4

Binnen kinderdagverblijven die niet verbonden zijn aan een kindcentrum, is er de kindbespreking 0-4. Daarin doen de pedagogisch medewerker en de jeugdverpleegkundige van de GGD mee.

Voorlichting aan ouders

Om ouders te informeren die voor het eerst te maken krijgen met de kindbespreking, is een flyer ontwikkeld door Farent (voorheen Juvans en Divers), GGD, Kanteel Kinderopvang, Mee, Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch en Compas. De flyers zijn verspreid over alle locaties, om aan ouders mee te geven wanneer daar aanleiding toe is. Beide flyers zijn ook hiernaast te downloaden. Wil je flyers bijbestellen? Mail dan naar info@compasnul13.nl.