SNEL / ELS vragenlijsten

Om de taalontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen werken we in de gemeente ’s-Hertogenbosch met de SNELtest voor taal. Deze SNEL-vragenlijst wordt afgenomen bij alle kinderen van 2,8 jaar die naar een voorschoolse voorziening gaan.

Early Language Scale (ELS)

Inmiddels is er een vernieuwde versie van de SNELtest. Dit is de ELS vragenlijst (Early Language Scale). Deze is ontwikkeld door de Universiteit van Groningen. Het stappenplan dat gehanteerd wordt bij de SNELtest kan ook gevolgd worden als de ELS aanleiding geeft tot verdere observatie.

De SNELtest kan worden afgenomen via https://wwwkindentaal.nl/snel-test of via de TOS-Check-app van Kentalis (gratis te downloaden).

De ELS vragenlijst kan worden afgenomen via de website:ELS – vragenlijst taalontwikkeling - AllesoverTOS

Heb je deze liever op papier? Downloaden kan hier:

Early Language Scale ELS scoreformulier nov 22.pdf

Online webinar

Compasnul13 biedt professionals een online webinar over de SNEL en de ELS. Informatie hierover vind je in de brochure met ons trainingsaanbod.

Meer weten?

Heb je vragen over de lijsten of het webinar, neem dan contact op met Ankie van Eerd,ankievaneerd@compasnul13.nl