Zomerclub

Sinds 2020 wordt in ‘s-Hertogenbosch elke zomervakantie de Zomerclub georganiseerd. Gedurende 3 weken in de zomervakantie kunnen kinderen van 2,5 tot 13 jaar terecht in een kindcentrum in de buurt. Meestal openen drie kindcentra in de gemeente hun deuren voor dit project. 

Doelstelling Zomerclub 

Doel van het project is om kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 13 jaar binnen een sociale context brede ervaringen te bieden, waardoor ze samen met andere kinderen kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we door een groepsgericht, betekenisvol, uitdagend aanbod voor de kinderen te organiseren, een gevarieerd programma met sport, cultuur, lezen, natuur en gezondheid. 

De Zomerclub ondersteunt kinderen in hun welbevinden, biedt structuur, een veilige en uitdagende omgeving, helpt hen de leer- en ontwikkelachterstanden in te lopen en/of de ‘summer learning loss’ tegen te gaan. Het aanbod is gericht op het versterken van het geloof in eigen kunnen, het ontwikkelen van talenten en het bieden van meer kansen. De Zomerclub draagt bij aan kansengelijkheid.

Doelgroep

De Zomerclub is met name bedoeld voor kinderen uit kansarme en kwetsbare gezinnen. Voor hen zijn de stimulans en structuur in de zomerperiode van het grootste belang. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden, professionals van opvang en onderwijs stimuleren ouders van de doelgroepkinderen hiertoe.

Samenwerking

Diverse organisaties, groot en klein, werken samen met kinderopvang en primair onderwijs aan de invulling van deze weken: Huis73, de Bossche vakschool, ‘S-PORT, IVN natuureducatie, Marc van Creij Muziektheater, dansschool Cypher HQ, Buro Alsof, Jinc, Het Noordbrabants Museum, IVN, Corpo Máquina, Designschool, Magic, de Voorleesexpress, YouJitsu, en anderen. Professionals van kinderopvang en onderwijs, met stagiaires van Fontys Hogeschool en vrijwilligers zetten zich - onder projectleiding van en gefaciliteerd door medewerkers van Compasnul13 en de gemeente ’s-Hertogenbosch - in voor de voorbereiding en uitvoering van dit project.

De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt subsidie ter beschikking voor de Zomerclub en geeft Compasnul13 de opdracht de Zomerclub te organiseren.

Opbrengsten Zomerclub 
  • Talentopenbaring bij kinderen;
  • Verminderde leerachterstand; 
  • Groei, kinderen hebben zich cognitief en sociaal ontwikkeld; 
  • Betere start van het schooljaar;
  • Taalontwikkeling van de kinderen is vooruit gegaan;
  • Algehele ontwikkelingsgroei binnen de kleutergroep; 
  • Een stimulans voor de sociaal emotionele ontwikkeling: omgaan met elkaar, hulp vragen, conflicten oplossen, groepsvorming, aangaan van nieuwe relaties.