Vliegende Brigade

In de gemeente ’s-Hertogenbosch is de Vliegende Brigade actief. De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team dat ondersteuning biedt aan de professionals van alle kinderopvang, peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en kan worden ingeschakeld bij hulpvragen op het gebied van taal-spraakontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. De Vliegende Brigade is een initiatief van Compasnul13, Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij, Cello, Koraal, Kentalis, Kanteel Kinderopvang en Mee.

De coördinatie van de Vliegende Brigade is in handen van SWV De Meierij. Vanuit Compas is logopediste Ankie van Eerd inzetbaar voor de Vliegende Brigade. Zij kan worden geconsulteerd bij vragen rondom spraak, taal en andere logopedische problemen op de voorschoolse voorzieningen.

Flyer voor professionals

Welke stappen moet je nemen om de Vliegende Brigade aan te vragen en waarvoor kan deze worden ingezet? Je vindt het antwoord in een handige flyer voor professionals. Heb je behoefte aan enkele papieren exemplaren? Mail naar ankievaneerd@compasnul13.nl.