Bossche Kinderparlement

In het kader van burgerschap acht het primair onderwijs in ’s-Hertogenbosch het van belang dat kinderen kennis maken met democratische processen. Daartoe is we het Bossche Kinderparlement (BKP) opgericht.

Het BKP wil kinderen bewust maken van hoe democratie in Nederland werkt en sluit daarvoor aan bij leerlingenraden en de lokale overheid. Het wil kinderen kennis laten maken met het speelveld en laten ervaren hoe ze als burger hierbinnen weerbaar kunnen zijn en hoe ze bij kunnen dragen aan het verbeteren van de eigen leefomgeving. Daarmee vormt het BKP een belangrijk onderdeel van het burgerschapsonderwijs in ’s-Hertogenbosch. Dat doen gemeente en PO-organisaties actief samen. Ze hanteren daarbij het principe van niet stapelen maar vervangen.

Alle basisscholen van ’s-Hertogenbosch organiseren binnen hun school een leerlingenraad. Vanuit deze leerlingenraad zal een vertegenwoordiging participeren in het BKP dat twee keer per jaar (in het voor- en het najaar) plaats zal vinden in de nieuwe raadszaal op het stadhuis van ’s-Hertogenbosch en in aanwezigheid van één of meer vertegenwoordigers vanuit B&W van ’s-Hertogenbosch. Als doorgaande lijn organiseert het voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch samen met de gemeente het Bossche Jeugdparlement.

 

Meer informatie? Bezoek de website van het Bossche Kinderparlement: 

Home | Bossche Kinderparlement