Kindvriendelijke overdracht

Het organiseren van een kindvriendelijke overdracht heeft positieve effecten op de kinderen, gezinnen (ouders) en personeel. Bijvoorbeeld: kinderen voelen zich snel thuis in de nieuwe klas, ouders bouwen een vertrouwensrelatie op met de nieuwe leerkracht, en professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen.

Hoe zorg je voor een kindvriendelijke overdracht van kinderen van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar basisschool?

De handreiking ‘Dag KDV, Hallo school’ geeft daar handvatten voor. Dat doen ze in de vorm van voorbeelden (good practices) die u kunt gebruiken ter inspiratie. Ze gaan specifiek in op de mogelijke rollen en taken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, voorschoolse voorzieningen en basisscholen bij een overdrachtsproces. De handreiking is bedoeld voor alle voorschoolse voorzieningen en basisscholen die hun overgangsproces van jonge kinderen eens kritisch willen bekijken en mogelijk willen verbeteren.