Kindvriendelijke overdracht

Een kindvriendelijke overdracht heeft positieve effecten op het kind, de ouder(s) en de professionals. Kinderen voelen zich snel thuis in de nieuwe klas, ouders bouwen een vertrouwensrelatie op met de nieuwe leerkracht, en professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen.

Handreiking ‘Dag KDV, Hallo school’ 

Hoe zorg je voor een kindvriendelijke overdracht van kinderen van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar basisschool? De handreiking ‘Dag KDV, Hallo school’ geeft daar handvatten voor. Met voorbeelden wordt ingegaan op de mogelijke rollen en taken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten, voorschoolse voorzieningen en basisscholen bij een overdrachtsproces. De handreiking is bedoeld voor alle voorschoolse voorzieningen en basisscholen die hun overgangsproces van jonge kinderen eens kritisch willen bekijken en mogelijk willen verbeteren.