Peuterarrangement en BKS

De gemeente wil alle peuters in ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid bieden om zoveel als mogelijk op loopafstand een peutervoorziening te bezoeken die voldoet aan de kwaliteitsstandaard zoals opgenomen in de Subsidievoorwaarden Gemeente ’s-Hertogenbosch 2023. Elke kinderopvangorganisatie die gesubsidieerde peuterplaatsen biedt, dient te voldoen aan deze Bossche Kwaliteitsstandaard voor peuterarrangementen. 

Bossche Kwaliteitsstandaard voor peuterarrangementen

De Bossche Kwaliteitsstandaard bestaat uit 12 kwaliteitseisen:

 1. Voldoen aan wet Kinderopvang en wet IKK
 2. Werken met een dagrooster/ weekplanning
 3. Inrichting van de ruimte
 4. Een kindvolg- en observatiesysteem
 5. Opleiding pedagogisch medewerkers
 6. Kindbesprekingen met ouders
 7. Kindbesprekingen en interne zorgstructuur
 8. Kindbesprekingen en externe zorgstructuur
 9. Kindoverdracht
 10. Ouderbetrokkenheid
 11. Doorgaande lijn
 12. Kwaliteitszorg

‘De kwaliteit op de peutervoorzieningen in ’s-Hertogenbosch is ruim voldoende tot goed. Dat blijkt uit de Bossche Kwaliteitsstandaard die sinds 2020 de kwaliteit van de peutervoorzieningen monitort.’

De 12 kwaliteitseisen realiseren op jouw locatie... hoe dan?

Compas helpt en denkt als betrokken partner met je mee! We ondersteunen inhoudelijk en procesmatig de realisatie van de kwaliteitseisen van de Bossche kwaliteitsstandaard (BKS) op jouw locatie. Dat doen we middels een visitatiecyclus en met de inzet van een kijkwijzer. Tijdens de visitaties gaan we in gesprek, je ontwikkelt zo zelf inzicht en kunt gaan sturen op de gewenste opbrengsten. De cyclus wordt herhaald totdat alle verbeterpunten zijn gerealiseerd. Op basis van de kijkwijzers van alle locaties genereert Compas ook een stedelijk beeld.

Informatie voor ouders

Ouders die meer informatie willen of hun kind willen aanmelden voor het peuterarrangement kunnen contact opnemen voor met de kinderopvangorganisatie die het peuterarrangement aanbiedt. 

Peuterarrangementen gemeente ’s-Hertogenbosch per wijk.pdf