Dreumesarrangement

Dreumesarrangementen in de gemeente 's-Hertogenbosch 

In een dreumesarrangement zitten kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 2.5 jaar, waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. De kinderen komen tijdens schoolweken twee ochtenden van elk 3 uur. De jeugdverpleegkundige en de locatiemanager van de kinderopvang bepalen of een dreumes in aanmerking komt voor het dreumesarrangement. Criteria die bepalend zijn kennen als grondslag de ontwikkeling van het kind in combinatie met de thuissituatie. Tussen de 2.3 en 2.5 jaar stromen de kinderen door naar het peuterarrangement van het kindcentrum.    

Pedagogische sensitiviteit

De pedagogisch medewerkers arrangeren een aanbod van twee dagdelen van 3 uur waarbij de vier pedagogische basisdoelen centraal staan: 

  • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid 
  • Het bevorderen van de persoonlijke competenties van de dreumesen 
  • Het bevorderen van de sociale competenties van de dreumesen 
  • Socialisatie door overdracht van waarden en normen  

Pedagogisch medewerkers beschikken over pedagogisch en sensitieve vaardigheden van hoog niveau en zijn uitstekend in staat om kinderen een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid te bieden. Zij weten interacties met kinderen op gang te brengen en zijn competent om taal bij kinderen te ontlokken. Zij zijn bekend met de leeftijdsspecifieke ontwikkeling van dreumesen en hun speelbehoefte. In het dreumesarrangement staan pedagogische warmte en ontwikkelingsstimulering centraal. Ouders worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en ondersteund bij dagelijkse (opvoedkundige) vragen. 

Locaties 

Dreumesarrangementen bevinden zich in ’s-Hertogenbosch in de kindcentra:  

  1. De Duizendpoot (wijk noord) 
  2. Westerbreedte (wijk west)  
  3. Aan de Aa (wijk oost) 
  4. Kbs De Kameleon, locatie de Graaf  
Meer informatie

Heb je vragen over de uitvoering op projectniveau? Neem dan contact op met Dorien Stolwijk, dorienstolwijk@compasnul13.nlMet vragen over het dreumesarrangement op de locatie kun je terecht bij de locatiemanager van het kinderdagverblijf.