PeuterPlus (pilot)

PeuterPlus is een pilot die op september 2021 van start is gegaan en loopt tot december 2024. De pilot is geïnitieerd door het werkveld.

Waarom deze pilot?

Doelstelling van de PeuterPlus groep is een optimale ontwikkeling van kinderen met een specifieke ondersteuningsvraag. Naar verwachting ontwikkelen deze kinderen zich beter in de PeuterPlus groep doordat zij hier minder externe prikkels ervaren en er meer tijd is om de ontwikkeling gericht te ondersteunen door een lagere leidster-kindratio ten opzichte van een regulier peuterarrangement. Uitgangspunt bij elke kindplaatsing is dat kinderen in een kleine groep leerbaarheid laten zien waardoor uitstroom naar het basisonderwijs in beeld blijft. In een PeuterPlus groep is ruimte voor 8 kinderen. 

De PeuterPlusgroep wordt uitgevoerd door enthousiaste pedagogisch professionals in: 

  • Kindcentrum De Haren
  • Kindcentrum De Duizendpoot
  • Kindcentrum Westerbreedte
  • BBS Kameleon de Graaf
Meer weten?

Voor informatie over de PeuterPlusgroep op locatie kun je contact opnemen met de locatiemanager. Voor informatie over de pilot in het algemeen kun je contact opnemen met Dorien Stolwijk, dorienstolwijk@compasnul13.nl.