Samenwerken met ouders

Ouderbetrokkenheid

Compas helpt professionals in de kindcentra om ouderbetrokkenheid vanuit hun eigen visie en beleid samen met ouders te realiseren. Bijvoorbeeld met een Evaluatiekaart ouderbeleid of een Voorbeeld ouderbeleid (zie downloads). Wil je eens verder praten of heb je advies nodig? Neem vrijblijvend contact op, we denken graag met je mee!

Voorbeeld ouderbeleidsplan

Een kindcentrum heeft de taak een ouderbeleid op te stellen. Daarin beschrijf je wat ertoe doet voor jullie ouders en wat dit vraagt van jullie als professionals. Wat organiseer je en hoe doe je dat? Compas ontwikkelde een voorbeeld (vve) ouderbeleid (0-6 jaar/2-6 jaar). Het is bedoeld om te inspireren en een concrete handreiking te bieden voor een locatiespecifiek (vve) ouderbeleid. Kinderopvang, peuterarrangement en basisschool vullen het beleid zelf verder in op basis van hun gezamenlijke visie. Het voorbeeld ouderbeleid is hiernaast te downloaden (vve-locaties in ‘s-Hertogenbosch kunnen bij Compas een Word-versie opvragen).

Evaluatiekaart vve ouderbeleid

Met de Evaluatiekaart (vve) ouderbeleid kun je nagaan of jullie ouderbeleid voldoet aan de criteria uit de wet OKE, de kwaliteitscriteria van de Inspectie van het Onderwijs en de criteria van de GGD.

Starten met een kindcentrumraad

In een kindcentrumraad zijn professionals en ouders van alle kinderen binnen het kindcentrum (voorschool en school) vertegenwoordigd. Compas kan ondersteunen bij de vorming van een kindcentrumraad met het traject 'Starten met een kindcentrumraad'. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Samenwerken met ouders

Alle vve-locaties werken ofwel met het programma Vve Thuis dat ouders en kinderen vve-activiteiten voor de thuissituatie biedt of ze stimuleren de taalontwikkeling thuis met activiteiten die passend zijn bij de ouderpopulatie. Locaties lenen spelmateriaal uit en organiseren bijeenkomsten met ouders om uitleg te geven hoe zij deze kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van hun kinderen. Compasnul13 coördineert. Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere instellingen die ouders ondersteunen bij het stimuleren van de taalontwikkeling van het kind of het Nederlands van de ouders zelf.

Meer informatie

Rietje Voorn, rietjevoorn@compasnul13.nl